Prinsen commissie van C.V. de Spruwwejagers
Contactpersoon:

Eric de Koning

Commissielid:

Robin Liebreks

Commissielid:

Harold Liebreks

Commissielid:

Piet van den Eijnden


Kapingsreglement


Het kapen van een mogelijke Prinsenkandidaat van C.V. de Spruwwejagers is aan een aantal regels gebonden,
dit om e.e.a. in goede banen te leiden en discussie's en misverstanden te voorkomen.Let op!


Kapingskandidaten zijn NIET verplicht om in te gaan op uw ontvoeringsplannen en mogen NIET onvrijwillig worden meegenomen,


u dient dit te respecteren!Tijdstip


Kapingen van vermoedelijke prinsen van C.V de Spruwwejagers zijn toegestaan vanaf

vrijdag 24 November 2017, 08.00 uur.Contact met C.V. de Spruwwejagers


Als u denkt de 56 ste Prins van C.V. De Spruwwejagers te hebben gekaapt,
dient u dit ten alle tijden te melden bij de prinsencommissie om de onderhandelingen op gang te brengen.
Het juiste telefoonnummer vindt u onder aan dit regelement.

Contacten met de kapingscommissie kunnen pas plaats vinden op

vrijdag 24 November 2017 vanaf 18.00 uur

.

Op eerdere kontaktpogingen zal niet worden ingegaan i.v.m. andere verplichtingen van de commissie leden, zoals werk.

De onderhandelingen over de 56 ste Prins van C.V. De Spruwwejagers,
met de prinsencommissie dienen uiterlijk op

zaterdag 25 November 2017 om 17.00 uur

te zijn afgerond,
daar de prinsencommissie nadien verplichtingen heeft met het oog op het welslagen van het prinsenbal op die avond. (zie verder bij losprijs en eisen)

U dient er voor te zorgen dat alle activiteiten, door u ondernomen, ordelijk en menselijk verlopen, zonder vernielingen of geweld.U dient door te geven aan de prinsencommissie:


• Uw naam, en de naam van de groep of vereniging namens wie u kaapt.
• Het adres waar de prinsencommissie u met uw kandidaat kan vinden.
• Het telefoonnummer waar de prinsencommissie u kan bereiken.
• De naam van degene die u heeft gekaapt en waarvan u denkt dat hij de nieuwe Prins van C.V. De Spruwwejagers wordt.

Verzorging


U dient uw kandidaat bijzonder goed te verzorgen!
Hij dient voorzien te worden van GOED eten (naar keuze van de kandidaat) en drinken (niet te veel alcohol).
Hij moet goed onderdak krijgen waar het warm is, niet nat en zonder tocht (er mag op geen enkele wijze een gezondheids risico's genomen worden).
Indien u hem ook tijdens de nacht kaapt dient u voor goede slaapgelegenheid te zorgen.Losprijs


De losprijs die door C.V. De Spruwwejagers is uitgeloofd is 33 liter bier welke worden geleverd in 100 flesjes. Op andere financiŽle eisen kan en mag de prinsencommissie niet ingaan i.v.m. financiŽle gevolgen voor de verenigingskas van C.V. De Spruwwejagers.Eisen en tegeneisen


Ludieke eisen zijn uiteraard wel bespreekbaar/onderhandelbaar. Mocht de persoon die u gekaapt heeft echter niet de nieuwe Prins van C.V. De Spruwwejagers worden is noch de prinsencommissie noch C.V. De Spruwwejagers iets aan u verschuldigd. Echter, indien u niet de 56ste Prins van C.V. De Spruwwejagers heeft gekaapt dient u de tijdens de onderhandelingen gestelde tegeneisen uiteraard wel na te komen.Vrijlating


U bent verplicht om na de onderhandelingen de door u gekaapte kandidaat "nieuwe Prins" aan de prinsencommissie over te dragen en een vrije aftocht te garanderen samen met de prinsencommissie.
Dit nadat de prinsencommissie schriftelijk heeft toegezegd aan de losprijs en ludieke eisen te zullen voldoen als de persoon die u gekaapt heeft ook werkelijk op zaterdag 25 november 2017 om elf minuten over elf (23:11 uur) bekend word gemaakt als 56ste Prins van C.V. de Spruwwejagers.

Na de aftocht van de Prins en de prinsencommissie dient u zich minimaal 1 uur te onthouden van alle kapingsactiviteiten.

Uitgesloten


Personen of groepen welke onderdeel uitmaken van C.V. de Spruwwejagers zijn volledig uitgesloten van het uitvoeren van kapingen.Tot slot


C.V. de Spruwwejagers hoopt op sportieve en ludieke initiatieven. Bij het niet naleven van dit kapingsreglement worden alle onderhandelingen direct verbroken en kan een eventuele overhandiging van de losprijs uiteraard niet doorgaan.


Telefoonnummer prinsencommissie 06 51113103Wij wensen u veel succes, maar vooral veel plezier.
Namens de voorzitter van de prinsencommissie.
Created by

C.V. de Spruwwejagers